Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby:

  1. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (OptiBuy M. Tokarczyk, ul. Borków 46e, 04-786 Warszawa).

    zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG prowadzonej pod adresem:

    https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=c3344eac-4779-4006-acfa-5b600650858d

    Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma - MINISTER ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII.

  2. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

  3. Szczegółowy Regulamin do pobrania w pliku poniżej.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl